Gontrassek

Život a umučenie deset tisíc rytieřov
těmto obyčejem se počalo a konalo

Když Adriánus a Antonius ciesařové majíce boj s Eufratenskými a s Gadečenskými vybrali a vyvolili šestnácte tisíce mužóv mocných silných a udatných v boji i šli jsú proti nepřátelom majíce s sebú bohy Apolina a Jove domnievajíce se, že skrze bohy své obdržié viétězstvé. Ale nepřátel bylo viéce než stotisíce lidu kteréžto když jsú ciésařové popatřili a viděli, veliký strach na ně upadl.

Domů

Ukázky

10000 rytířů

Gontrassek